Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10761
Title: Xác định dư lượng kháng sinh Tetracycline trong mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)
Authors: Ts. Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Một phương pháp đơn giản và hiệu quả đã được phát triển để xác định dư lượng kháng sinh Tetracycline trong mật ong bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS). Chất được chiết với dung dịch Ethyl acetate (EtOAc) từ mẫu mật ong kết hợp với các quá trình vortex, lắc. Quy trình định lượng sử dụng phương pháp nội chuẩn. Độ tuyến tính nằm trong khoảng 5 ppb đến 150 ppb với hệ số tương quan R > 0.99. Giới hạn định lượng cho Tetracycline là 5 ppb. Ứng dụng quy trình vào phân tích 7 mẫu mật ong ngẫu nhiên tại Trung tâm Phân tích và Kiểm định Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu-Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hải Ly (Viacimex) cho thấy có 3 mẫu (chiếm 42.86%) nhiễm Tetracycline với nồng độ lần lượt là 14.94 ppb, 5.41 ppb và 21.91 ppb. Từ đó, luận văn đưa ra một số lời khuyên đối với người tiêu dùng và kiến nghị một số phương pháp trong các mẫu mật ong.
Description: 55tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10761
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.