Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10798
Nhan đề: Quản trị lợi nhuận và tính thông tin của giá cổ phiếu
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Toàn
Đặng, Tùng Lâm
Phan, Thị Đỗ Quyên
Từ khoá: Quản trị lợi nhuận
Tính thông tin của giá cổ phiếu
Tính minh bạch thông tin
Thông tin liên quan đến giá trị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 257 .- Tr.20-29
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong khoản thời gian từ 2007-2017, kết quả nghiên cứu cho thấy quản trị lợi nhuận có quan hệ thuận chiều với tính thông tin của giá cổ phiếu. Kết quả này phù hợp với giả thuyết rằng các nước đang phát triển với môi trường thể chế, môi trường thông tin trong quá trình hoàn thiện và việc bảo vệ nhà đầu tư chưa thực sự hiệu quả, mức độ quản trị lợi nhuận càng lớn thì thông tin được chuyển hóa vào giá cổ phiếu thông qua giao dịch của các đối tượng trong nội bộ công ty càng nhiều. Do vậy, quản trị lợi nhuận sẽ làm tăng tính thông tin của giá cổ phiếu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10798
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.64 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.206.194.21


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.