Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10825
Title: Nền kinh tế Trung Quốc - 40 năm nhìn lại
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Nền kinh tế Trung Quốc
Cải cách
Mở cửa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 147 .- Tr.87-91
Abstract: Qua hơn 40 năm cải cách và mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc từ “một nghèo, hai trắng” (lời của Chủ tịch Mao Trạch Đông) đã trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ hai trên thế giới, chiếm lĩnh các lĩnh vực, các ngành sản xuất đứng thứ nhất, thứ hai thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10825
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.