Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10828
Title: Thành tựu kinh tế Việt Nam 2018 và triển vọng năm 2019
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Keywords: Thành tựu
Triển vọng năm 2019
Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 916 .- Tr.73-78
Abstract: Kết thúc năm 2018, mức tăng trưởng 7,08% cho thấy kết quả sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước trong một năm đầy khó khăn và biến động của kinh tế thế giới...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10828
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.