Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10863
Title: Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình Fews xây dựng công cụ dự báo lũ các trạm hạ lưu Sông Mê Kông
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Nhung
Đoàn, Quang Trí
Đoàn, Văn Hải
Keywords: FEWS
Hạ lưu Mê Kông
Hồi quy bội
SPSS
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 688 .- Tr.24-35
Abstract: Nghiên cứu dự báo lũ và kéo dài thời gian dự báo dòng chảy lũ hạ lưu sông Mê Kông đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nghiên cứu đã sử dụng phần mềm SPSS để ứng dụng mô hình hồi quy bội dự báo mực nước lớn nhất trước 7 ngày tại các trạm hạ lưu sông Mê Kông. Kết quả mô phỏng và kiểm định chỉ ra rằng bộ công cụ có khả năng dự báo tương đối tốt về mặt xu thế, đường thực đo và mô phỏng bám nhau tương đối sát, không có sự trễ pha. Kết quả dự báo khá tốt với sai số lớn nhất tại các trạm dao động từ 11-33 cm. Mực nước lớn nhất mô phỏng cao hơn mực nước lớn nhất thực đo với chênh lệch mực nước mô phỏng và thực đo từ 7-14 cm. Mức đảm bảo tại các trạm khá cao hầu hết là đạt trên 80%. Bộ công cụ dự báo được xây dựng trên nền cơ sở ngôn ngữ lập trình hiện đại, có tính mở, có khả năng tích hợp bổ sung và nâng cấp các modul khi cần thiết. Chất lượng thử nghiệm công cụ cho thấy, công cụ dự báo có thể đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ dự báo tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10863
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.