Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10866
Title: Nghiên cứu thiết lập bản đồ tần suất nắng nóng và hạn hán trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ
Authors: Lê, Thị Huệ
Nguyễn, Văn Bảy
Võ, Văn Hòa
Keywords: Hạn hán
Nắng nóng
Bản đồ tần suất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 688 .- Tr.36-44
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng bộ bản đồ tần suất xuất hiện các hiện tượng nắng nóng và hạn hán cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ dựa trên bộ số liệu quan trắc trong giai đoạn 1971 - 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy xác suất xuất hiện nắng nóng khoảng từ 35-40% và xác suất xuất hiện hạn hán khoảng từ 10-20% tùy vào từng vùng cụ thể. Qua hai bản đồ xác suất nắng nóng và hạn hán cho thấy hai thiên tai này thường tập trung nhiều vào các khu vực bán sơn địa, khu vực đô thị hóa cao và xác suất này giảm dần về các vùng ven biển. Bộ bản đồ tần suất nắng nóng và hạn hán với các tần suất khác nhau như 1 lần/100 năm; 5 lần/100 năm và 10 lần/100 năm cũng cho thấy rằng các hiện tượng nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng hơn ở vùng bán sơn địa như các huyện Sơn Tây, Ba Vì (Hà Nội), một số huyện miền núi của Ninh Bình và có chiều hướng giảm dần sang phía Đông (các huyện duyên hải của Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình). Việc xây dựng bản đồ tần suất xảy ra hạn hán, nắng nóng chi tiết ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ là một việc hết sức quan trọng nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách và các biện pháp thích ứng phù hợp trong từng điều kiện cụ thể, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững cho khu vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10866
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.