Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10869
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 3 năm 2018
Keywords: Tóm tắt
Tình hình khí tượng
Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 688 .- Tr.59-68
Abstract: Trong tháng 3/2018, do không khí lạnh hoạt động yếu và tần suất ít nên nhiệt độ ở hầu hết các khu vực phía Bắc đều phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trên toàn quốc phân bố không đồng đều phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, thậm chí một số nơi thuộc Nam Bộ cả tháng không có mưa, trái lại một số nơi ở vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên lại có lượng mưa cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10869
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.