Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10869
Nhan đề: Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 3 năm 2018
Từ khoá: Tóm tắt
Tình hình khí tượng
Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 688 .- Tr.59-68
Tóm tắt: Trong tháng 3/2018, do không khí lạnh hoạt động yếu và tần suất ít nên nhiệt độ ở hầu hết các khu vực phía Bắc đều phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trên toàn quốc phân bố không đồng đều phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, thậm chí một số nơi thuộc Nam Bộ cả tháng không có mưa, trái lại một số nơi ở vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên lại có lượng mưa cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10869
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.7 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.