Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10870
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 4 năm 2018
Keywords: Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 689 .- Tr.65-68
Abstract: Nhìn chung điều kiện khí tượng nông nghiệp trong tháng 4/2018 ở hầu hết các vùng trong cả nước đều tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp do nền nhiệt dao động không nhiều so với TBNN, lượng mưa và số ngày mưa tăng. Ngoại trừ vùng Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có số giờ nắng giảm, các khu vực khác đều tăng so với tháng trước. Ở miền Nam, do lượng mưa phân bố không đều nên một số khu vực thuộc Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa tháng dưới 30 mm gây tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10870
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.