Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10871
Title: 10 công nghệ đột phá năm 2019
Authors: Cao Thạch
Keywords: Công nghệ đột phá
Tạp chí công nghệ MIT*
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 04 .- Tr.50-53
Abstract: Hàng năm, Tạp chí công nghệ MIT*(MIT Technology Review) đều công bố danh sách các công nghệ đột phá của năm. Trong số ra tháng 3-4/2019, Tạp chí đã công bố danh sách 10 công nghệ đột phá của năm 2019. Điều đặc biệt là danh sách năm nay lần đầu tiên đã được chọn bởi một cộng tác viên của Tạp chí - Người sáng lập Tập đoàn Microsoft, tỷ phú công nghệ Bill Gates.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10871
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.