Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1090
Title: Cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức với nông nghiệp Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thu Huyền
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Cơ hội và thách thức
Nông nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.70-72
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mang theo làn sóng công nghệ bùng nổ trong các lĩnh vực như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing) và nổi bật là Internet vạn vật (IoT). Nó mang đến cho nhân loại để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường. Cuộc cách mạng công nghiệp này còn ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp mà nổi lên đó là sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1090
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.