Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1090
Nhan đề: Cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức với nông nghiệp Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Thu Huyền
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0
Cơ hội và thách thức
Nông nghiệp Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.70-72
Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mang theo làn sóng công nghệ bùng nổ trong các lĩnh vực như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing) và nổi bật là Internet vạn vật (IoT). Nó mang đến cho nhân loại để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường. Cuộc cách mạng công nghiệp này còn ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp mà nổi lên đó là sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1090
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.24 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.