Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10935
Title: Đồng Nai phát triển du lịch thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng
Authors: Kim Oanh
Keywords: Đồng Nai
Định hướng phát triển
Du lịch
Kinh tế dịch vụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.64
Abstract: Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thuộc vùng Đông Nam Bộ với những đặc điểm kinh tế - xã hội thuận lợi cho phát triển du lịch. Trong định hướng phát triển, tỉnh Đồng Nai đã xác định xây dựng ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10935
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
938.86 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.