Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10949
Nhan đề: Phát triển thương mại điện tử trong kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Thương mại điện tử
Nông nghiệp
Việt Nam
Kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 537 .- Tr.4-6
Tóm tắt: Thương mại điện tử có vai trò ngày càng quan trọng trong kinh doanh nông nghiệp. Thươmg mại điện tử đã có tác động hữu hình về cách thức tiến hành kinh doanh cũng như cấu trúc thị trường nông nghiệp. Mục đích của bài báo này là đánh giá sự phát triển của thương mại điện tử trong kinh doanh nông nghiệp. Phân tích được thực hiện trên ví dụ ở Việt Nam, một đất nước phát triển mạnh về nông nghiệp. Bài báo cũng chỉ ra các ví dụ về lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử hiện tại trong kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam và các giải pháp phát triển thương mại điện tử trong tương lai.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10949
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.08 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.