Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1095
Title: Mô hình thanh chống - Giằng cho nút dầm - Vách bê tông cốt thép dưới tác động của tải trọng ngang
Authors: Trần, Cao Thanh Ngọc
Phạm, Văn Lê Cường
Trần, Hữu Anh
Keywords: Bê tông cốt thép
Chống giằng
Động đất
Tải trọng ngang
Dầm - vách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.92-94
Abstract: Bài báo này trình bày phương pháp thanh chống giằng cho liên kết giữa dầm và vách khi chịu tải trọng ngang mô phỏng tải trọng động đất. Mô hình thanh chống giằng là một trong những phương pháp tính toán được sử dụng khá phổ biến cho kết cấu bê tông cốt thép để mô phỏng vùng chịu lực có đặc tính không liên tục về mặt hình nọc hoặc tĩnh học. Mô hình này khá thành công trong việc mô phỏng sự làm việc của kết cấu bê tông cốt thép không chỉ đối với các trường hợp tải tĩnh mà còn các trường hợp hoạt tải, cụ thể hơn là tải trọng động đất.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1095
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.