Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10957
Title: Mô phỏng tác động của Carbon đen đến nhiệt độ trên khu vực Việt Nam và lân cận bằng mô hình Regcm
Authors: Lê, Thị Thu Hằng
Phan, Văn Tân
Bùi, Thị Tuyết
Phạm, Thị Minh
Keywords: Carbon đen
RegCM
Việt Nam
Nhiệt độ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 690 .- Tr.42-51
Abstract: Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả mô phỏng tác động của carbon đen lên nhiệt độ Việt Nam và lân cận bằng mô hình RegCM4.2. Thời gian mô phỏng gồm 10 năm từ 01/01/1991 đến 01/01/2001 trên miền tính từ 15°S đến 40°N và 75°E đến 135°E với độ phân giải 36 km trong hai trường hợp có carbon đen và không carbon đen. Kết quả cho thấy tác động của Car-bon đen làm giảm nhiệt độ gần bề mặt ở những khu vực nâng độ Carbon đen lớn như Ấn Độ, Đông Nam Trung Quốc, Myanma và phía Bắc Việt Nam với giá trị nhiệt giảm từ -0,2°C đến - 0,8°C so với trường hợp không có carbon đen. Hệ số tương quan giữa nồng độ carbon đen và hiệu nhiệt độ T2m có giá trị từ - 0,45 đến - 0,55 vào các tháng mùa khô. Ngược lại, trong các tháng mùa mưa mối quan hệ tương quan của hai đại lượng này nhỏ bởi nồng độ carbon nhỏ trong khí quyển dẫn tới tác động của nó lên nhiệt độ không đáng kể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10957
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.