Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10979
Title: Khảo sát khả năng kháng oxy hóa in vitro và in vivo một số dược liệu dân gian.
Authors: TS. Trần, Thanh Mến
Nguyễn, Phương Anh Thư
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của dược liệu là giai đoạn đầu của nghiên cứu dược chất chống lão hóa. Trong nghiên cứu này, hoạt tính kháng oxy hóa của một số dược liệu sẽ được khảo sát trong điều kiện in vitro và in vivo. Kết quả khảo sát trong điều kiện in vitro cho thấy cao chiết từ củ nghệ có hoạt tính kháng oxy hóa tốt hơn so với cao chiết từ lá dâu tằm, cao chiết từ lá và trái nhàu. Kết quả thí nghiệm trong điều kiện in vivo cho thấy ruồi giấm (Drosophila melanogaster) được nuôi giữ trong điều kiện có paraquat hoặc H2O2 chết nhanh hơn so với đối chứng không sử dụng parquat hoặc H2O2. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng trong môi trường nuôi có bổ sung acid gallic hoặc quercetin ruồi giấm có khả năng chống chịu tốt trong điều kiện stress do paraquat hoặc H2O2 gây ra. Nghiên cứu cũng ghi nhận cao chiết từ củ nghệ có khả năng kháng oxy hóa in vivo tốt. Kết quả nghiên cứu là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính chống lão hóa. Từ khóa: dược liệu, H2O2, kháng oxy hóa, lão hóa, ruồi giấm và paraquat.
Description: 92tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10979
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.