Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10981
Title: Mô hình điều khiển thiết bị từ xa sử dụng sóng radio và sóng hồng ngoại
Authors: Vương ; Nguyễn, Tấn Sĩ; Thanh Phong
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày về các thành phần linh kiện, cấu tạo, sơ đồ mạch, cũng như việc lập trình cho mô hình điều khiển thiết bị từ xa, sử dụng hai loại sóng là Radio và sóng hồng ngoại. Luận văn bao gồm các chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Trình lý do chọn đề tài, phạm vi nghiên cứu và các bước thực hiện.CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN LINH KIỆN Trình bày về cấu tạo và chức năng của các linh kiện chính trong mô hình. CHƯƠNG 3: CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ, THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH VÀ HOÀN THIỆN MẠCH Trình bày các sơ đồ về cấu tạo, nguyên lý và lập trình thông qua các phần mềm hỗ trợ. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Trình bày kết quả đạt được, ưu nhược điểm và hướng phát triển của đề tài.
Description: 37tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10981
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.