Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1098
Nhan đề: Những đứa trẻ tóc bạc
Tác giả: Trần, Nhã Thụy
Từ khoá: Truyện ngắn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 886+887 .- Tr.144-155
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1098
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_738.85 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.