Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10999
Title: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế bản vẽ cầu
Authors: Lê, Đắc Hiền
Phan, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Thanh Yên
Keywords: Ứng dụng mô hình
Công trình (BIM)
Bản vẽ cầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .-Tr.15-19
Abstract: Thiết kế bản vẽ là một công tác quan trọng trong thiết kế công trình, nằm trong mọi giai đoạn của thiết kế dự án. Phương pháp tạo bản vẽ truyền thống có nhiều hạn chế như: tính cập nhật, khả năng phối hợp giữa các bên hạn chế, khó khăn trong quản lý, cập nhật bản vẽ và trích xuất dữ liệu, đặc biệt là với công trình lớn. Phần lớn các dự án có sự thay đổi phương án trong quá trình thiết kế, điều này tiêu tổn nhiều công sức và thời gian với phương pháp tạo bản vẽ thủ công. Do đó, nghiên cứu của chúng tôi đề xuất nâng cao hiệu quả công tác thiết kế bản vẽ công trình cầu dựa vào mô hình BIM. Bài báo trình bày phương hướng ứng dụng, những ưu, nhược điểm của công nghệ này so với phương pháp truyền thống thông qua một số ví dụ cụ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy dù chỉ áp dụng một phần công nghệ BIM nhưng hiệu quả đem lại rất khả quan giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất trong công tác thiết kế cập nhật bản vẽ cho công trình cầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10999
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.