Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11023
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Văn Bình-
dc.contributor.authorTạ, Quốc việt-
dc.date.accessioned2019-08-09T07:14:55Z-
dc.date.available2019-08-09T07:14:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-459X-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11023-
dc.description.abstractBài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát ứng xử của cấu kiện dầm thép thành mỏng tiết hiện tổ hợp từ thép tấm và thép ống tạo hình tiết diện vuông và tam giác chịu uốn thuần túy theo phương pháp lý thuyết và phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). Nghiên cứu có xét ảnh hưởng của bề rộng tiết diện dầm đến khả năng chịu lực của tiết diện. So sánh kết quả của hai phương pháp áp dụng trong nghiên cứu này khá xấp xỉ bằng nhau và đáng tin cậy.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.33-37-
dc.subjectDầmvi_VN
dc.subjectỨng xử chịu uốnvi_VN
dc.subjectThép thành mỏngvi_VN
dc.subjectTiết diện tổ hợpvi_VN
dc.subjectPhần tử hữu hạnvi_VN
dc.titleNghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và ốngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.