Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11032
Title: Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ thế kỷ 1900 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Tàu điện
Vận tải tàu điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.62-64
Abstract: Ngày 13 tháng 9 năm 1900, lần đầu tiên tàu điện bắt đầu chạy trên tuyến đường xe điện từ đepo Thụy Khuê qua Đồng Xuân đến Bờ Hồ thành phố Hà Nội, đánh dấu bước phát triển loại hình vận tải bằng tàu điện trong suốt thời gian trên 90 năm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11032
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.