Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11036
Title: Làn sóng ảnh hưởng đối với công nghiệp hóa chất thế giới sau khi Trung Quốc đóng cửa một loạt nhà máy hóa chất
Keywords: Môi trường
Ảnh hưởng
Công nghiệp hóa chất
Nhà máy
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .-Tr.2-3
Abstract: Những đợt thanh tra môi trường quyết liệt và đóng cửa nhà máy sau đó tại Trung Quốc đang gây ra những làn sóng tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng hóa chất trên toàn cầu. Những chấn động này được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11036
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.