Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11038
Title: Đầu tư cho nghiên cứu triển khai trong công nghiệp hóa chất thế giới đang dần hồi phục
Authors: HS
Keywords: Đầu tư
Nghiên cứu triển khai
Công nghiệp hóa chất
Định hướng tương lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .-Tr.5
Abstract: Sau khi suy giảm trong năm 2016, chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu triển khai trong công nghiệp hóa chất thế giới đã trở về xu hướng hồi phục trong năm 2017. Đây có thể coi là các khoản đầu tư định hướng tương lai, với thời gian thu hồi vốn thường rất dài.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11038
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
709.19 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.