Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11039
Title: Ngành dược phẩm mắc kẹt giữa những tranh chất thương mại Mỹ-Trung
Authors: HS
Keywords: Ngành dược phẩm
Mỹ-Trung
Thương mại ổn định
Sòng phẳng
Chiến tranh
Thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .-Tr.6-7
Abstract: Một tuần sau khi giám đốc Công ty Johnson & Johnson nói lên mong muốn về thương mại ổn định và sòng phẳng, ngành dược phẩm sinh học đã bị lôi kéo vào cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11039
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.