Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1104
Title: Xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu
Authors: Vũ, Thị Mai Anh
Keywords: Năng suất xuất khẩu
Đa dạng hóa xuất khẩu
Hàng chế biến
Việt Nam
EU
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.75-77
Abstract: Trong nhiều năm trở lại đây, hàng chế biến là nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu. Giá trị xuất khẩu của ngành này đóng góp không nhỏ vào tổng kim ngạch của cả nước nói riêng và sự tăng trưởng kinh tế của đất nước nói chung. Nghiên cứu đã phân tích thực trạng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang Châu Âu giai đoạn 2000-2015 sử dụng các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, cơ cấu thị trường xuất khẩu, năng suất - quy mô xuất khẩu và mức độ đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu. Nghiên cứu đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạng chế trong xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường Châu Âu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1104
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.