Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11040
Title: Những cơ hội đầu tư trong công nghiệp hóa chất Trung Quốc hiện nay
Authors: HV
Keywords: Cơ hội đầu tư
Công nghiệp hóa chất
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.7
Abstract: Trung Quốc đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, Đặc biệt, quốc gia này có khả năng sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong 4 lĩnh vực là thuốc bảo vệ thực vật, cao su và sợi, etanol, nguyên liệu chất dẻo. Đó là đánh giá trong nghiên cứu mới đây của Công ty The Business Research Company (TBRC) với trụ sở tại Luân Đôn (Anh).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11040
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
716.52 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.