Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11041
Title: Trung Quốc xúc tiến kế hoạch di dời các nhà máy hóa chất
Authors: HV
Keywords: Trung Quốc
Di dời các nhà máy hóa chất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.8-9
Abstract: Quá trình di dời các nhà máy hóa chất từ các thành phố Trung Quốc đến các khu công nghiệp hóa chất đang được tăng cường. Đây là những nhà máy được xếp loại là sản xuất các sản phẩm hóa chất độc hại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11041
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.