Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11043
Title: Công nghiệp hóa chất Hàn Quốc với những mục tiêu và cơ hội mới
Authors: HS
Keywords: Công nghiệp hóa chất
Mục tiêu và cơ hội mới
Trung tâm của công nghiệp hóa chất
Hóa chất châu Á
Hàn Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.12-13
Abstract: Hàn Quốc là thị trường hóa chất lớn thứ 6 trên thế giới, với 4 công ty hóa chất (LG Chem, Lotte Chemical, SL Innovation, Hanwha Chemical) nằm trong Top 50 công ty hóa chất lớn nhất toàn cầu. Hơn nữa, ngành công nghiệp hóa chất mạnh của Hàn Quốc sẽ trở nên ngày càng hấp dẫn đối với các công ty hóa chất nước ngoài khi đất nước này tiếp tục đa dạng hóa và hiện đại hóa lĩnh vực sản xuất hóa chất của mình. Trong những năm gần đây, chính phủ Hàn Quốc cũng đề ra những chính sách mới với mục tiêu hỗ trợ công nghiệp hóa chất nước này trở thành trung tâm của công nghiệp hóa chất châu Á.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11043
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.