Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11044
Title: Nhật Bản phát hiện mỏ nguyên tố đất hiếm lớn, có thể làm thay đổi nền kinh tế toàn cầu
Authors: HV
Keywords: Phát hiện mỏ
Nguyên tố đất hiếm lớn
Thay đổi nền kinh tế toàn cầu
Nhật Bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.13
Abstract: Ẩn giấu sau những lớp bùn gần hòn đảo nhỏ Minamitori Shima, cách bờ biển Nhật Bản 790 dặm, là một phát hiện lớn khác thường mà một số nhà kinh tế cho rằng có thể làm thay đổi nền kinh tế thế giới trong tương lai. Đây là vị trí của một mỏ bùn với khối lượng khoảng 16 triệu tấn, trong đó chứa những lượng rất lớn nguyên tố đất hiếm. Lượng nguyên tố đất hiếm ở đây nhiều đến mức mà các nhà nghiên cứu gọi đó là một kho chứa gần như vô tận .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11044
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
727.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.