Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11049
Title: Công đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam xác định nhiệm vụ công tác quý II năm 2018
Keywords: Công đoàn công nghiệp hóa chất
Sản xuất kinh doanh
Nhiệm vụ trọng tâm
Hóa chất Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.24-25
Abstract: Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) quý 11/2018 của các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn; đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ) cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Công đoàn các cấp cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11049
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.