Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11052
Title: 90 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng nước nhiễm Dioxan
Authors: LH
Keywords: 90 triệu người Mỹ
Hóa chất Dioxan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.31
Abstract: Dioxan là dung môi thường được sử dụng trong sản xuất hóa chất. Nó cũng được sử dụng trong hầu hết các sản phẩm tắm gội như sữa tắm, dầu gội đầu, xà phòng, Do dễ dàng hòa tan trong nước nên dioxan có thể thâm nhập vào nguồn cấp nước từ các nhà máy sản xuất, từ các bình chứa ngầm bị rò rỉ hoặc từ những sản phẩm tắm gội hàng ngày của chúng ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11052
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
654.58 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.