Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11055
Title: Halogen có thể làm tăng 25% hiệu xuất pin năng lượng mặt trời
Authors: Phạm Huệ
Keywords: Halogen
Nghiên cứu khoa học
Hiệu xuất
Pin năng lượng mặt trời
Chuyển đổi năng lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.44
Abstract: Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại trường Đại học British Columbia (Canada) và Đại học North Carolina (Mỹ) cho thấy việc sử dụng halogen - nhóm các nguyên tố như flo, brôm, clo và iốt - trong các loại pin năng lượng Mặt Trời nhạy với thuốc nhuộm có thể làm tăng 25% hiệu suất chuyển đổi năng lượng. Khám phá này có thể tạo điều kiện cho sự ra đời của các loại pin năng lượng Mặt Trời cải tiến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11055
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
664.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.