Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11062
Title: Nghiên cứu xã hội học chính trị: Lịch sử và triển vọng
Authors: Nguyễn, Hoài Sơn
Keywords: Xã hội học Chính trị
Khoa học chính trị
Mác – xít
Đa nguyên
Tinh hoa quyền lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.96-106
Abstract: Sau Thế chiến thứ hai, chuyên ngành Xã hội học Chính trị ra đời từ sự kết hợp giữa khoa học chính trị và xã hội. Mối lương duyên này xuất phát từ nỗ lực ứng dụng góc nhìn xã hội học trong các nghiên cứu thực nghiệm về các hiện tượng chính trị của một số học giả phương Tây. Xã hội học Chính trị sau đó phát triển mạnh, đóng góp nhiều thành tựu lý luận và thực nghiệm cho phân môn xã hội học nói riêng và khoa học xã hội nói chung. Bằng việc điểm luận các cách tiếp cận nghiên cứu trong xã hội học chính trị, bài viết này nhằm lược sử quá trình hình thành và phát triển của lĩnh vực còn khá mới mẻ này ở Việt Nam, đồng thời gợi mở một số triển vọng cho các phân tích xã hội học chính trị trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11062
ISSN: 0866-7659
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.