Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1107
Title: Giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Trí tuệ nhân tạo
Cách mạng công nghiệp 4.0
Tài chính - ngân hàng
Thanh toán
Giao dịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.78-81
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi và cải tiến nhiều thành tích giao dịch trọng lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực này cũng được đề cập đến tại các cuộc triển lãm về công nghệ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong mọi hình thức giao dịch, yếu tố con người là then chốt và mọi hình thức chỉ là công cụ để hỗ trợ việc ra quyết định của khách hàng trong việc làm chủ và quyết định các giao dịch của mình. Bài báo đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hệ thống hỗ trợ thanh toán của khách hàng với doanh nghiệp để từ đó có sự trợ giúp để ra các quyết định tốt hơn trong các giao dịch thanh toán.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1107
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.