Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11083
Title: Giáo hoàng : Francis 5 năm trên ngai tòa Phêrô
Authors: Phạm, Huy Thông
Keywords: Giáo hoàng Francis 5 năm
Phêrô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .-Tr.127-132
Abstract: Ngày 13/3/2018 Là tròn 5 năm giáo hoàng Francis ở trên ngai toà Phêrô. 5 năm chưa phải là dài nhưng cũng có nhiều điều để nói về triều đại của ngày giáo hoàng xuất thân là giáo sĩ dòng tên người Argentina. Vì thế, ngày 13/2/2018, nhiều chuyên gia Công giáo đã quy tụ trong buổi toạ đàm: Nhân tố Francis qua 5 năm: Suy tư và đối thoại tại trường Đại Học Georgetown, Hoa kỳ để trao đổi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11083
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_400.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.