Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11085
Title: Công cuộc khai thác tài nguyên thiên nhiên và phát huy vị thế thương mại vùng biển đảo Hà Tiên - Kiên Giang trong mạng lưới thương mại Đông Nam Á dưới thời của chúa Nguyễn
Authors: Nguyễn, Thế Trung
Keywords: Hà Tiên
Tài nguyên thiên nhiên
Ngoại thương
Đông Nam Á
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 03 .- Tr.10-18
Abstract: Khi chúa Nguyễn thụ đắc vùng đất Hà Tiên từ Mạc Cửu thì vùng biển đảo Hà Tiên - Kiên Giang cũng được sáp nhập vào lãnh thổ của chính quyền Đàng Trong. Trên thực tế, trước năm 1708, công cuộc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển đảo này đã diễn ra với nhiều hoạt động kinh tế phong phú. Tuy nhiên, chỉ từ khi đặt dưới sự quản lý của chính quyền chúa Nguyễn, các hoạt động kinh tế ở vùng biển đảo Kiên Giang - Hà Tiên mới đi vào quy củ và hiệu quả hơn. Bên cạnh việc khai thác các nguồn tài nguyên thủy hải sản, lâm thổ sản..., thì chính quyền chúa Nguyễn cũng chú trọng phát triển ngoại thương nhộn nhịp trong mạng lưới thương mại Đông Nam Á.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11085
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_606.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.