Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1108
Nhan đề: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của Tòa án Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới
Tác giả: Nguyễn, Thúy Hiền
Từ khoá: Tòa án Nhân dân Việt Nam
Đối ngoại
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 3 .- Tr.23-26
Tóm tắt: Công tác đối ngoại của Tòa án Nhân dân Việt Nam trong năm 2017 đã được triển khai một cách chủ động, tích cực, toàn diện và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, trong những năm tiếp theo bài viết nêu ra những mục tiêu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của Tòa án Nhân dân Việt Nam hơn nữa.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1108
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_13.6 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.