Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11090
Title: Tiềm lực quốc gia của Iran và đối sách của Mỹ (từ đầu thế kỷ XXI - 2016)
Authors: Nguyễn, Thu Hạnh
Keywords: Nhân tố
Iran
Lợi ích
Quyết sách
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 03 .- Tr.49-61
Abstract: Đầu thế kỉ XXI đến nay, Iran đang nổi lên với trò là một cường quốc khu vực có ảnh hưởng lớn tới Trung Đông. Những bước tiến dài của Iran trong kinh tế, quốc phòng đã tạo đà để Iran tham gia tích cực hơn vào những vấn đề mang tính khu vực và quốc tế mặc dù quốc gia này đã phải hứng chịu các lệnh cấm vận trong vòng 40 năm qua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11090
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_896.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.