Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11094
Title: Sản xuất và khai thác hàng hóa nông lâm thổ sản ở đàng trong thời chúa Nguyễn
Authors: Hồ Châu
Keywords: Sản xuất
Khai thác hàng hóa
Nông lâm thổ sản
Chúa Nguyễn
Đàng Trong
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 03 .- Tr.3-9,31
Abstract: Vào các thế kỷ XVI - XVIII, Đàng Trong thời chúa Nguyễn được các thương nhân ngoại quốc biết đến là xứ sở của sự giàu có về sản vật và hương liệu. Bấy giờ, cư dân dân Đàng Trong đã vận dụng những kinh nghiệm và tri thức mới vào việc khai thác, phát huy nguồn lợi từ đất đai, núi rừng, sông suối, biển đảo để sản xuất ra lượng hàng hóa hết sức dồi dào, phong phú, đa dạng từ nông lâm thổ sản, thủy hải sản, đặc sản đến các mặt hàng thủ công và khai mỏ. Trong đó, hàng nông lâm thổ sản là mặt hàng then chốt, rất dồi dào và chất lượng lại tốt, đã góp phần sự phát triển của nội thương, kích thích ngoại thương phát triển. Hoạt động buôn bán trong nước hết sức sôi động và nhu cầu mở cửa thông thương với bên ngoài, gia nhập với luồng hải thương của khu vực và mậu dịch quốc tế trở nên bức thiết đối với nhân dân và cả chính quyền Đàng Trong. Sản xuất hàng hóa phát triển là một trong những tiền đề quan trọng đưa đến sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa ở Đàng Trong đương thời.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11094
ISSN: 0866-4794
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_519.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.