Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111
Title: Điều khiển vị trí xy lanh thủy lực sử dụng van phân phối tỉ lệ điều khiển trực tiếp =
Other Titles: Position control of the hydraulic cylinder using proportional directional valve
Authors: Lê, Quang Ngọc
Keywords: Van phân phối tỉ lệ điều khiển trực tiếp
Bộ điều khiển PID
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí Việt Nam;Số10 .- Tr.36-39
Abstract: Nội dung bài báo sẽ trình bày về thiết kế hệ thống điện-thủy lực sử dụng van phân phối tỉ lệ điều khiển trực tiếp, điều khiển chính xác vị trí của xy lanh thủy lực . Đây cũng là bài toán được ứng dụng khá nhiều trong công nghiệp. Để điều khiển chính xác vị trí xy lanh trong hệ thống thủy lực này, bài báo sẽ sử dụng bộ điều khiển PID. Ngoài ra, bài báo còn trình bày sơ đồ thủy lực và kết quả thí nghiệm khảo sát đáp ứng trong quá trình nghiên cứu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/111
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
192.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.