Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11103
Title: Dấu ấn thi sĩ trong thơ Lương Vĩnh
Authors: Nguyễn Thiết
Keywords: Dấu ấn thi sĩ
Thơ
Lương Vĩnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.126-128
Abstract: Cuộc sống với muôn nẻo đường đi, muôn vàn cách nghĩ, cách nhìn. Thơ Lương Vĩnh đồng hành cùng cuộc sống ấy, nhưng ông nhìn cuộc sống với cái nhìn tinh tế, lãng mạn, giàu cảm xúc và tư duy trí tuệ mà ký gửi, nhờ cậy vào thơ để tụng ca.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11103
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.