Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11108
Title: Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng bằng đèn led lên khả năng sinh trưởng và phát triển cúa chồi hai loài kim tuyến (Anoectochilus annamensis Aver. Và Anoectochilus roxburghii (Wall.) Wall. ex Lindl.) nuôi cấy in vitro
Authors: Phan, Xuân Bình Minh
Bùi, Thị Thanh Phương
Phạm, Hương Sơn
Trần, Minh Hợi
Nguyễn, Thị Phương Lan
Vũ, Thị Thảo
Keywords: Anoectochilus annamensis
Anoectochilus roxburghii
Chế độ chiếu sáng
Khả năng sinh trưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.32-38
Abstract: Kim tuyến trung bộ (Annoectochilus annamensis) và Kim tuyến tơ (A.roxburghii) là những loài có giá trị dược liệu và làm cảnh thuộc họ Lan (Orchidaceae) đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên do bị khai thác quá mức và mất môi trường sống thích hợp. Sử dụng nguồn chiếu sáng từ đèn LED (Light Emitting Diode) trong nhân giống in vitro hai loài Kim tuyến nói trên nhằm tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy, tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt là điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng và điều hòa. Những năm gần đây, đèn LED bắt đầu được ứng dụng trong sản xuất cây giống vì có ưu điểm tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn và tuổi thọ cao. Trong nghiên cứu này, các nguồn chiếu sáng đèn LED ở bốn dải bước sóng khác nhau λ=430-470 nm, λ=470-510 nm, λ=510-5160 nm và λ=560-600 nm; đèn huỳnh quang đối chứng với cường độ chiếu sáng là 40 µmol/m²/s photon được sử dụng để nghiên cứu những ảnh hưởng của chúng lên sự sinh trưởng và phát triển của hai loài Kim tuyến A.annamensis và A.roxburghii. Kết quả sau 8 tuần nuôi cấy cho thấy đèn LED có λ=470-510 nm thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của chồi A.roxburghii, đèn LED có λ=430-470 nm thích hợp cho sự sinh chồi và đèn LED có λ=470-510 nm thích hợp cho sự phát triển chồi A.annamensis.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11108
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_852.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.