Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11112
Title: Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy
Authors: Hoài Nam
Keywords: Chiến tranh
Hòa bình
Lời thú của con chim
Khẩu súng máy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.140-142
Abstract: Tôi sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm riêng của mình rằng, tiếu thuyết “Màu rừng ruộng”, được viết cách đây hơn mười năm (2006), vào cái lúc nhà văn Đỗ Tiến Thụy còn “bị” gọi là “tác giả trẻ”, mới thật là tác phẩm gây ấn tượng mạnh hơn cả về văn chương của anh. Chứ không phải tiểu thuyết “Con chim joong bay từ A đến Z”, xuất bản năm ngoái (2017) và hiện vẫn còn đang tỏa sức nóng trên văn đàn (Bài viết “Ruộng, Rừng, và hành trình đời người”. Đã đăng trên “Tinh hoa Việt”, số ra ngày 23/3/2018).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11112
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.