Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11116
Title: Đọc Tiếng nấc trái tim của Halina Poswiatoska - (1935-1967)
Authors: Tuệ Nhi
Keywords: Tiếng nấc trái tim
Halina Poswiatoska
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.143-144
Abstract: Thơ về nói đau mà không có cảm giác cần thương hại. Nó là bài ca nỗi đau tự hát lên. Đó chính là yếu tính cao thượng của nhà thơ, ở Halina hay Akhmatova của Nga lại càng đáng trân trọng, vì họ yêu mến và mang số phận của những người bị dìm dưới đáy. Xin cảm ơn chị, Halina Poswiatowska. Chị đã mất khi mới 33 tuổi, vào năm 1967; nhưng chị đã phục sinh trong hồn tôi vào đêm nay, cũng như đã và sẽ phục sinh trong những người đọc thơ chị, trên khắp thế giới nói chung là cứ xoay tròn như một nỗi cô đơn này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11116
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.