Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11117
Title: Hoàn nguyên rũ sạch kiếp người
Authors: Đặng, Huy Giang
Keywords: Hoàn nguyên
Rũ sạch kiếp người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.145-146
Abstract: Theo tôi, “Giá có thể..:’ là một giả định và cũng có thể là một điều ước - một điều ước mà mỗi đời người, mỗi kiếp người hướng tới cõi thánh thiện cao xa luôn nhắm tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11117
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.