Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11126
Title: Động núi
Keywords: Động núi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.173-200
Abstract: Lũng núi Thái Hàng Sơn chạy đến đây thì bắt đầu thu hẹp lại, hẹp đến nổi chỉ còn như một khe nhỏ. Từ xa nhìn lên, những ngọn núi đá xanh vách dựng đứng trơ trọi, lờn vởn mấy dải mây, giống như đàn la đã kiệt sức, gầy đến trơ xương, đeo cõng trên lưng lác đác những mái nhà.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11126
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_21.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.