Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11171
Title: Hệ thống tưới tự động công nghệ 4.0
Authors: Phạm, Văn Quang
Phạm, Minh Tân
Keywords: Hệ thống tưới tự động
Công nghệ 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 02 .- Tr.32-35
Abstract: Trên trái đất, có tới 97% tổng lượng nước nằm ở các biển và đại dương, 3% là nước ngọt (Shiklomanov & Rodda, 2004). Trong 3% nước ngọt này chỉ có khoảng 0,3% ở dạng nước mặt có trong các sông, rạch, ao, hồ, còn lại ở dạng băng tuyết và nước ngầm (Shiklomanov & Rodda, 2004).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11171
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.