Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11176
Title: Khi nhà tài chính đầu tư nông nghiệp
Authors: Giang Thanh
Keywords: Xây dựng SSI
Doanh nghiệp nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06 .-Tr.30-38
Abstract: Xây dựng SSI thành định chế tài chính hàng đầu thị trường, giờ đây ông Nguyễn Duy Hưng nuôi một tham vọng khác: đưa Pan Group phát triển thành doanh nghiệp tỉ đô trong lĩnh vực nông nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11176
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.