Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11178
Title: Công tác thanh tra chuyên ngành góp phần giảm nợ đọng BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
Keywords: Công tác thanh tra
Giảm nợ đọng
Bảo hiểm xã hội
Người lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.8-10
Abstract: Năm 2017 là năm thứ hai ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Phóng viên Tạp chí Thanh tra đã có cuộc trao đổi, phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, BHXH Việt Nam Trần Đức Long về những kết quả nổi bật qua 2 năm triển khai thực hiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11178
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.